Blog Section

Jouw bron voor informatie over gezondheid!

Depressie? Tips voor een behandeling en herken de symptomen

Het is van belang dat chronische depressieve klachten snel worden herkend zodat verergering voorkomen kan worden. Als ook de minst zware behandeling ingezet kan worden. Het is niet altijd even makkelijk om een chronische depressie te herkennen. Naast psychische klachten kunnen ook lichamelijk klachten op een depressie wijzen. Bij ongeveer 30 tot 60 % van de mensen die leiden aan een depressie is dit het geval. Het kan enige tijd duren voor mensen door krijgen dat de lichamelijke klachten waar zij aan leiden te maken hebben met hun depressieve gevoel.

Meer...